Dades corresponents a les UTC (Horari solar) del dia

Temperatures - Humitats
Temperatura exterior
Gràfica temperatura exterior
Temperatures i Humitats exteriors
(Últimes 24 hores)

Gràfica temperatura - humitat
Humitat exterior
Gràfica humitat exterior
Punt de rosada
Gràfica Punt Rosada
Sensació de fredor (Wind Chill)
Gràfica Windchill (sensació de fredor)
Pluja
Avui
Gràfica Pluja avui
Mes
Gràfica pluja mes
Any
Gràfica pluja any
Per hores ( últimes 24h.)
Gràfica últimes 24 hores
Última hora
Gràfica última hora
Intensitat actual
Gràfica intensitat pluja
Base dels núvols
Gràfica base núvols
Vent
Cop màxim de vent
(Últims 15 min. - Màxim i Mínim dia)
Gràfica valors de vent
Direcció actual
Gràfica direcció
Historial 24 h.
Cops de vent i direcció
Gràfica historial 24 h
Escala Beaufort
Gràfica escala Beaufort
Efemèrides
Pressió
Sortida sol
Gràfica sortida sol
Posta sol
Gràfica posta sol
Evolució pressió últims 7 dies
Gràfica baròmetre 7 dies
Baròmetre
Gràfica valors baròmetre

Tendència (hPa / hora)
Gràfica tendència baròmetre
Sortida lluna
Gràfica sortida lluna
Posta lluna
Gràfica Posta lluna
Fase de la lluna
lluna


També podeu veure les dades molt més especificades amb informes NOAA o per condicions detallades

En www.motigo.com encontrarás contadores y estadísticas gratuitas para tu página web.


Tornar a principal